Informacje o SRJ

Regulaminy

Niniejsze regulaminy określają wewnętrzne zasady postępowania i życia Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich, wydane przez organ do tego uprawniony.

Regulamin nadawania tytułu „Rzeczoznawca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich z zakresu jubilerstwa i gemmologii” oraz Statut SRJ dostępne są dla zainteresowanych do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.