Informacje o SRJ

Zasady CIBJO

CIBJO

Confederation Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfevrerie, des Diamants, Perls et Pierres. (Międzynarodowe Zrzeszenie Biżuterii, Wyrobów, Ozdób, Diamentów, Pereł i Kamieni).

CIBJO jest to międzynarodowa organizacja jubilerska zrzeszająca krajowe organizacje branżowe.

Celem organizacji jest rozwiązywanie problemów handlu światowego oraz wspieranie i promowanie międzynarodowej współpracy w przemyśle jubilerskim. Jednym z najważniejszych aspektów, którym zajmuje się CIBJO jest ochrona i budowanie zaufania konsumentów do branży jubilerskiej.

Dopuszczalne nazwy oficjalne i handlowe kamieni szlachetnych są regulowane przez CIBJO. Stosowanie nazw i określeń kamieni ograniczają ustalenia międzynarodowe, i tak:

  • nazwy kamieni szlachetnych i ozdobnych należy stosować w pełnym brzmieniu bez skrótów;
  • nazwy używane w obrocie handlowym powinny odpowiadać nazwom naukowym odpowiednich minerałów lub substancji pochodzenia organicznego (dotyczy to też kamieni nowo wprowadzanych na rynek);
  • nie dopuszcza się stosowania tej samej nazwy do określania więcej niż jednego rodzaju kamienia; *nazwy kamieni syntetycznych, imitacji, wyrobów dekoracyjnych powinny być podawane w niedwuznacznej formie;
  • nie dopuszcza się stosowania nazw firm, które mogą być mylone z nazwą miejscowości; dotyczy to również pereł
  • nie dopuszcza się też stosowania i łączenia dwóch nazw kamieni do określania nazwy innego kamienia;
  • nazwa kamienia szlachetnego lub ozdobnego użyta bez dodatkowych określeń wskazuje na kamień naturalny;
  • nie należy stosować określenia „kamień półszlachetny”, ponieważ jest ono ogólne i może być podstawą do znacznych dowolności interpretacyjnych;
  • kamienie o sztucznie zmienionej barwie (podgrzewanie lub naświetlanie) należy określać właściwą im nazwą mineralogiczną w przypadku, gdy barwa jest porównywalna z barwą odmiany;
  • kamienie o barwie zmienionej (chemicznie, termicznie) należy określać właściwymi nazwami mineralogicznymi z dopiskiem „barwiony”. Wyjątkiem są: onyks, agat, sardonyks, karneol, które określa się tylko nazwami właściwymi;
  • dla diamentów, których barwę zmieniono przez naświetlanie lub napromieniowanie należy stosować określenia „barwa zmieniona przez sztuczne zabiegi”

Polska nie jest członkiem tej organizacji, lecz z inicjatywy Romana Urbaniaka, pierwszego prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich zaczęto stosować, zalecane przez CIBJO, prawidłowe nazewnictwo do kamieni jubilerskich. Wszystkie osoby pracujące w branży jubilerskiej, zwłaszcza rzeczoznawcy powinni stosować nazewnictwo wg. CIBJO, które ułatwia porozumiewanie się w sprawach związanych z kamieniami jubilerskimi.