Aktualności

KURS DOSKONALĄCY D-5

W bieżącym roku SRJ planowało organizację kursu doskonalącego dla Rzeczoznawców diamentów i Rzeczoznawców szlachetnych kamieni kolorowych w HRD w Antwerpii.
Ze względu na bardzo słabe zainteresowanie naszych Rzeczoznawców tym kursem skutkujące niemożliwością zebrania pełnej grupy uczestników musieliśmy zrezygnować z tego przedsięwzięcia.
Zarząd SRJ rozpoczął jednocześnie rozmowy z Niemieckim Towarzystwem Gemmologicznym – DGemG – w sprawie organizacji tego kursu w przyszłym, 2024 roku.
Kierownictwo DGemG z zainteresowaniem podjęło naszą inicjatywę i wstępne ustalenia pozwalają mieć pewność, że w 2024 roku zostaną zorganizowane co najmniej dwie, a być może trzy edycje tego kursu w IDAR – OBERSTEIN.
Szczegółowe terminy podamy po wakacjach, po zakończeniu rozmów z DGemG.
Wstępne rozmowy pozwalają na określenie kosztu kursu wraz z kosztami tłumaczenia na kwotę znacznie niższą od kosztów kursu w HRD.
Rzeczoznawcom, którym w tym roku upływa termin odbycia kursu D-5/E-5 Zarząd prolonguje ten termin do przyszłego roku.
Jednocześnie Zarząd SRJ podkreśla, że brak odbycia tego kursu w terminie przyszłorocznym będzie skutkował skreśleniem Rzeczoznawcy z listy Rzeczoznawców SRJ.
Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur do biura SRJ w terminie do końca 2023 roku.
Grupy szkoleniowe będą liczyć 12 – 14 słuchaczy, więc wobec ograniczonej ilości miejsc o zakwalifikowaniu do odbycia kursu będzie decydować kolejność zgłoszeń.