Aktualności

Nawiązanie współpracy z International Gemolocigal Institute

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich od początku istnienia dba o wysokie standardy branży i kwalifikacje Rzeczoznawców. Wiąże się to ze współpracą z wiodącymi instytutami gemmologicznymi, takimi jak Deutsche Gemmologische Gesellschaft, czy Hoge Raad Voor Diamant (HRD). Skupia się ona na kształceniu gemmologów poprzez prowadzenie specjalistycznych kursów. Najnowszym sukcesem SRJ jest przeprowadzenie udanych negocjacji zwieńczonych nawiązaniem współpracy z International Gemmological Institute (IGI). Wobec tego najbliższy kurs (kwiecień 2024) w zakresie diamentów oszlifowanych odbędzie się w IGI w Antwerpii, w jednym z najlepszych laboratoriów gemmologicznych na Świecie.

Kurs jest dedykowany wszystkim, którzy chcą zdobyć wiedzę o diamentach na najwyższym, światowym poziomie.

Edukacja odbywa się w antwerpskim laboratorium IGI i trwa 2 tygodnie (10 dni szkoleniowych). Jest to skondensowany czas, z dużą ilością wiedzy i praktyki. Przed wyjazdem do diamentowej stolicy Europy obowiązkowe jest odbycie poprzedzającego kursu organizowanego przez SRJ w Warszawie, który stanowi przygotowanie do IGI.

SRJ dba o to, by rzeczoznawca, po pełnym szkoleniu eksperckim, odznaczał się fachowością w badaniu diamentów i wykonywaniu ekspertyz, a także posiadał umiejętności związane z przygotowaniem pełnej dokumentacji dla każdego diamentu. Wiąże się to z odpowiedzialnością i ryzykiem. Odbycie takiego szkolenia daje wysokie kwalifikacje i pewność w wykonywanych badaniach. Duży zakres posiadanej wiedzy pozwala na ograniczenie ryzyka i w pełni wiarygodną ocenę diamentu. Gwarantem takich kompetencji jest odbycie kursu w renomowanym, uznanym na Świecie laboratorium gemmologicznym.