Unieważnione pieczątki

Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich z siedzibą w Warszawie, 02-051 ul. Glogera 2. informuje, iż przyznawany przez Stowarzyszenie tytuł „Rzeczoznawca SRJ z zakresu jubilerstwa i gemmologii” w specjalnościach określonych w § 1 Regulaminu nadawania w/w tytułów ma charakter ograniczony w czasie i co do zasady nadawany jest na okres 5 lat a przedłużony może być wyłącznie po dopełnieniu przez zainteresowanego określonych w Regulaminie obowiązków szkoleniowych.

Po upływie w/w okresu jak również po podjęciu przez Zarząd SRJ uchwały o cofnięciu uprawnienia rzeczoznawcy SRJ (§ 7 Statutu) lub wygaśnięciu członkostwa w SRJ rzeczoznawca nie zachowuje tytułu i nie może się nim posługiwać w jakiejkolwiek formie a oryginał dokumentu nadania tytułu oraz oryginalna pieczątka rzeczoznawcy podlega zwrotowi do biura SRJ.

Wobec stwierdzenia przypadków dalszego posługiwania się tytułem rzeczoznawcy SRJ w wystawianych dokumentach, używanych pieczęciach i innych formach komunikacji przez osoby, które tytuł ten utraciły a w niektórych wypadkach nie są już członkami SRJ wzywamy te osoby do niezwłocznego przekazania do biura Stowarzyszenia oryginału dokumentu nadania tytułu (dyplomu) oraz natychmiastowego usunięcia z pieczęci i druków firmowych wprowadzających w błąd informacji o rzekomym statusie rzeczoznawcy SRJ.

Wobec osób nadal bezprawnie posługujących się utraconymi tytułami Zarząd Stowarzyszenia zmuszony będzie podjąć stosowne kroki prawne.

Nazwisko i imię
Nr pieczątki
Specjalizacje
Powód unieważnienia
177
Zaginięcie pieczątki
od: 07.2023
Buszkiewicz Krzysztof
136
Mistrz złotnictwa
Członkostwo wygaszone
od: 02.2017
Czarnocki Cezary
137
Ekspert diamentów
Usunięcie z grona członków
od: 11.2017
Droźdź Halina
11
Ekspert diamentów
Ekspert kamieni kolorowych
Ekspert monet
Ekspert pereł
Ekspert wyrobów jubilerskich
Członkostwo wygaszone
od: 03.2024
Garus Iwona
53
Ekspert diamentów
Ekspert kamieni kolorowych
Ekspert monet
Ekspert pereł
Ekspert wyrobów jubilerskich
Członkostwo wygaszone
od: 02.2020
Gawryszewska Brygida Anna
146
Ekspert diamentów
Członkostwo wygaszone
od: 02.2020
Jaworski Dariusz
121
Ekspert diamentów
Usunięcie z grona członków
od: 04.2022
Jung Andrzej
117
Ekspert pereł
Członkostwo wygaszone
od: 01.2021
Kaźmierczak Radosław
69
Ekspert diamentów
Ekspert wyrobów jubilerskich
Mistrz złotnictwa
Członkostwo wygaszone
od: 02.2020
Lewiński Jerzy
8
Ekspert diamentów
Ekspert kamieni kolorowych
Ekspert monet
Ekspert pereł
Mistrz złotnictwa
Członkostwo wygaszone
od: 02.2017

Znak Jakości Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich

Znak jakości ma charakter prestiżowy. Przedsiębiorca spełniający wymagania określone w regulaminie, oraz dający rękojmię wysokiej jakości usług oraz nienagannej postawy zawodowej i etycznej może otrzymać  Znak Jakości Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich

więcej