Aktualności

Praca Urzędów Probierczych w Polsce

Pojawił się oficjalny komunikat, prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie o częściowym wznowieniu pracy urzędów probierczych. Również przy udziale i współpracy naszych stowarzyszeń (MSB, KIGB,SRJ) udało się zwrócić uwagę na ograniczenia naszej branży i wznowić możliwość cechowania wyrobów. Szczegółowe uwagi i warunki, jakie trzeba spełnić w komunikacie poniżej.

KOMUNIKAT