Aktualności

Seminarium zegarmistrzowskie

Jedną z wiodących ról Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich jest działalność edukacyjna. Nie są to tylko komercyjne kursy i szkolenia, lecz także unikalne spotkania dostępne jedynie dla Członków SRJ. Pod koniec lutego, w warszawskim hotelu Regent, odbyło się edukacyjne spotkanie pod nazwą Seminarium Zegarmistrzowskie, które poprowadził zegarmistrz Krystian Kotapski. Była to wyjątkowa okazja, by zapoznać się z mnogością zagadnień takich jak historia zegarów i ich ewolucja, zaczynając od pomiaru przy pomocy Słońca, przez zegary wieżowe i domowe, po zegarki osobiste. Kolejnym z elementów spotkania było omówienie budowy mechanizmów zegarowych oraz zasada ich działania, tak zegarków mechanicznych, jak i kwarcowych. Następnie omówiono podstawowe czynności serwisowe, konieczne w bieżącym użytkowaniu czasomierzy, a także dostępność części zamiennych wspominając o hurtowniach i dystrybutorach.

Wszystkie tematy były przedstawione w sposób obszerny, szczegółowo wyjaśniając poruszane zagadnienia. Podczas spotkania pojawiło się wiele pytań, przemyśleń i spostrzeżeń, które poddano wspólnej dyskusji. Ponadto każda z przerw była wypełniona żywymi rozmowami dotyczącymi zegarów i zegarków.

Bogata wartość merytoryczna i pełna zaangażowania atmosfera wywołały duże zadowolenie uczestników chłonnych wiedzy, jednocześnie pobudzając chęć dalszego rozwoju.

Tak udane wydarzenia są dla Stowarzyszenia dużą motywacją do organizacji kolejnych spotkań edukacyjnych skierowanych do Członków SRJ.