szkolenia

Dwuletni kurs w Idar-Oberstein

miejsce: Idar-Oberstein
termin:
  1. Jesień 2024
Kurs Eksperta Szlachetnych Kamieni Kolorowych
W ostatnim okresie zakończyliśmy negocjacje z Niemieckim Towarzystwem Gemmologicznym – Deutsche Gemmologische Gesellschaft (DGemG) na temat pełnego kursu gemmologicznego w Niemczech, w Idar – Oberstein.
Kurs taki będzie trwał 10 tygodni, w rozbiciu na pięć dwutygodniowych sesji. Sesje będą rozłożone na półtora roku lub dwa lata. Przy udziale co najmniej 10 uczestników jest możliwość odbycia dwóch sesji w Polsce, trzy sesje muszą odbyć się w Idar-Oberstein.
Pierwsza sesja – w Polsce: wprowadzenie, opis wszystkich ważnych komercyjnie kamieni szlachetnych, podstawy badania kamieni szlachetnych.
Druga sesja – w Niemczech: praktyczne badanie i rozpoznawanie kamieni szlachetnych.
Trzecia sesja – w Polsce: gemmologia specjalistyczna: korund, beryl, spinel, chryzoberyl, kwarc, opal, diament – zasady rozpoznawania kamieni naturalnych, syntez, imitacji oraz metod traktowania.
Czwarta sesja – w Niemczech: praktyczne rozpoznawanie kamieni szlachetnych.
Piąta sesja – w Niemczech: wiedza specjalna o ważniejszych kamieniach kolorowych: turmalin, topaz, granat, perydot, cyrkon, tanzanit, spodumen, skalenie, jadeity, turkusy, lazuryty i inne. Praktyczne rozpoznawanie, powstawanie, złoża. Przygotowanie do ostatecznego egzaminu, egzamin.
Każda sesja będzie kończyć się także wstępnym egzaminem, który nie będzie jednak eliminował uczestników w przypadku niepowodzenia.
Koszt każdej sesji będzie wynosił około 1800 euro- ostatecznie zależny od liczby uczestników.
Do całkowitego kosztu należy oczywiście doliczyć koszty pobytu i dojazdu.
Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego i odbyciu rocznej karencji uczestnicy będą mogli ubiegać się o przyznanie tytułu rzeczoznawcy SRJ w specjalności ekspert szlachetnych kamieni kolorowych.
Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur