szkolenia

Badanie wyrobów z metali szlachetnych

miejsce: Warszawa
termin:
  1. 12, 13 października 2024 r.

Kurs jest adresowany do jubilerów, sprzedawców, hurtowników, kierowników sklepów, oraz wszystkich osób które zajmują się zawodowo skupem złota i zastawami lombardowymi. Wykładowcami są uznani rzeczoznawcy i jubilerzy – członkowie SRJ. Kurs trwa 2 dni (weekend)

Program kursu

  • Ogólne wiadomości z zakresu metali szlachetnych – metale szlachetne i ich stopy – omówienie własności metali szlachetnych i nieszlachetnych używanych do sporządzania stopów,próby złota, srebra, platyny i palladu, przeliczanie prób z karatów na tysięczne, łuty, zołotniki.
  • Prawodawstwo probiercze – obligatoryjne i fakultatywne prawo probiercze; deklaracja producenta; cechy probiercze obowiązujące w Polsce, remedium, cecha główna, dodatkowa, podstawowa i pomocnicza. Omówienie składowych cech probierczych. Cechy konwencyjne. Ogólne wiadomości o cechach innych państw najczęściej spotykanych w Polsce. Historia polskich cech probierczych.
  • Badanie stopów metali szlachetnych – sposoby określania prób metali szlachetnych: metoda kroplowa, porównawcza na kamieniu probierczym – omówienie teoretyczne z demonstracją, metoda miareczkowa, kupelacyjna, fluorescencji rentgenowskiej – omówienie teoretyczne.
  • Fałszerstwa cech probierczych.
  • Zarys wiadomości o najczęściej spotykanych monetach złotych.
  • Ćwiczenia praktyczne w określaniu prób metali szlachetnych metodą kroplową i na kamieniu probierczym – przy użyciu gwiazd, kamieni i cieczy probierczych.

Słuchacze otrzymują: tabele aktualnych i historycznych cech probierczych, książeczkę z cechami probierczymi krajów europejskich, zestawienie przykładów fałszywych cech probierczych, tabelę z przybliżonymi masami kamieni jubilerskich.

Kurs zakończony jest egzaminem praktyczno – teoretycznym.

 

 

Cena netto: 1382,11 zł
Cena brutto: 1700,00 zł

Zniżka dla członka Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich lub Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników
Cena netto: 1243,90 zł
Cena brutto: 1530,00 zł

Zapisy na kurs przyjmowane są wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy.