szkolenia

Szlifierz diamentów

miejsce: Szlifiernia diamentów
termin:
  1. ustalany indywidualnie

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich wspólnie z ekspertem Stowarzyszenia w zakresie szlifowania diamentów Andrzejem Grotkowskim organizuje nowy cykl szkoleń mających na celu praktyczne wyszkolenie szlifierzy diamentów jubilerskich.

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest ukończenie szkolenia z zakresu podstawy diamentów.

Szkolenie będzie odbywać się dwuetapowo:

  • Pierwszym etapem będzie ukończenie teoretycznego i praktycznego kursu „Podstawy oceny oszlifowanych diamentów”. Celem szkolenia będzie zapoznanie przyszłych szlifierzy diamentów z zasadami kwalifikacji jakościowej już oszlifowanych diamentów. W trakcie szkolenia główny nacisk zostanie położony na aspekty kwalifikacji jakościowej zależne od wykonania szlifu brylantowego, czyli uwarunkowane pracą szlifierza.
  • Drugim etapem, po uprzednim pomyślnym zakończeniu etapu pierwszego, będzie szkolenie praktyczne, które będzie odbywać się w pracowni szlifierskiej eksperta SRJ w zakresie szlifowania diamentów, pana Andrzeja Grotkowskiego.
    Każdy uczestnik w końcowej fazie nauki oszlifuje jeden kamień, począwszy od surowego kryształu aż do wykonania pełnego szlifu brylantowego. Po wykonaniu pełnego szlifu brylantowego uczestnik szkolenia otrzyma na własność kamień (ok. 0,5 ct), jako dowód opanowania pełnego cyklu szlifowania oraz pamiątkę po kursie.

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich

ul. Glogera 2, 02 – 051 Warszawa
tel./fax:  22 822 02 60
e-mail: biuro@srj.org.pl