szkolenia

Towaroznawca Jubilerski

miejsce: Warszawa
termin:
  1. 1-szy termin 14,15.05.2022 oraz 20, 21, 22.05.2022
  2. 2-gi termin 26, 27.11.2022 oraz 02 ,03 , 04.12.2022

Jest on adresowany do jubilerów, sprzedawców, hurtowników, kierowników sklepów oraz wszystkich osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z jubilerstwem i gemmologią stosowaną. Wykładowcami są uznani rzeczoznawcy i jubilerzy – członkowie SRJ oraz zaproszeni specjaliści.

Kurs trwa pięć dni i odbywa się w trybie weekendowym (dwa weekendy).

Ogólne wiadomości z zakresu złotnictwa.

  • Metale szlachetne i ich stopy – omówienie metali szlachetnych i nieszlachetnych używanych do sporządzania stopów, próby złota, srebra, platyny i palladu, przeliczanie prób z karatów na tysięczne, łuty, zołotniki, sposoby określania prób metali szlachetnych.
  • Prawo probiercze – prawo obligatoryjne i fakultatywne, obowiązujące cechy probiercze, remedium, cecha główna i dodatkowa, potwierdzenie prób, omówienie składowych cechy głównej, ogólne wiadomości o cechach probierczych innych państw oraz najbardziej popularne cechy probiercze spotykane w Polsce.
  • Ocena biżuterii pod względem techniki wykonania – Wykonanie ręczne, odlewy z form, na tracony wosk, luty, biżuteria tłoczona, z wykrojników, rodzaje opraw do kamieni jubilerskich.
  • Nazewnictwo i określenia kamieni jubilerskich – omówienie księgi CIBJO, formy i rodzaje szlifów kamieni jubilerskich, szlif brylantowy – omówienie szlifu brylantowego, błędów szlifu, proporcji i wykończenia, omówienie 4C – barwa, czystość, szlif / proporcje, masa, obliczanie masy kamieni jubilerskich, leveridge, proporcjoskop, lupa, kamienie porównawcze, światło białe, brylancja, wykończenie, omówienie sposobów wartościowania brylantów, imitacje i metody identyfikacji.

Substancje ozdobne pochodzenia organicznego.

  • Bursztyn/perły/korale i koralowce/kość słoniowa – klasyfikacja, sposoby obróbki, metody badania, imitacje, cechy wpływające na wartość i handel.
  • Kamienie kolorowe – minerały i kryształy, właściwości fizyczne i chemiczne, właściwości optyczne, omówienie podstawowych grup kamieni, kamieni syntetycznych, imitacji kamieni szlachetnych, kamieni składanych i rekonstruowanych oraz sposobów ich identyfikacji.

Cena netto: 2500,00 zł
Cena brutto: 3075,00 zł

Zniżka dla członka Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich lub Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników
Cena netto: 2250,00 zł
Cena brutto: 2767,50 zł

Zapisy na kurs przyjmowane są wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy.