szkolenia

Znawca Monet

miejsce: WARSZAWA GLOGERA 2
termin:
  1. Pierwszy termin: 8, 9, 10 września 2023

Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki związanej z klasyfikacją, identyfikacja i wyceną monet ze szczególnym uwzględnieniem monet złotych.

Teoretyczne i praktyczne umiejętności nabyte w trakcie trzydniowych wykładów i ćwiczeń praktycznych połączeniu z wiadomościami dostępnymi w Internecie pozwolą w trakcie kursu opanować podstawowe umiejętności dokonywania prawidłowej wyceny.

Zajęcia prowadzone są przez pana Roberta Buczaka, uznanego numizmatyka, rzeczoznawcę numizmatów, współwłaściciela Warszawskiego Centrum Numizmatycznego w Warszawie. Kurs trwa trzy dni (weekend).

Program kursu:

  1. Krótki zarys historyczny numizmatyki
  2. Podstawowe definicje i kryteria podziału monet – wykład przygotowany do samodzielnej identyfikacji monet.
  3. Metody klasyfikacji monet – wykłady i ćwiczenia mające na celu nabycie praktycznych umiejętności samodzielnej oceny rodzaju, rzadkości, stanu zachowania, a co za tym idzie ustalenia wartości monet. Narzędzia służące do klasyfikacji i wyceny monet.
  4. Ćwiczenia mające na celu opanowanie umiejętności posługiwania się katalogami oraz Internetem.
  5. Rodzaje fałszerstw i metody ich rozpoznawania – wykłady połączone z ćwiczeniami.

Zajęcia dotyczące punktu 3, 4 i 5 stanowią co najmniej 50% do 70% czasu trwania kursu.

Całość zajęć zakończona jest krótkim sprawdzianem praktycznym mającym dać pogląd na poziom opanowania podstawowych zagadnień poruszonych na kursie.

Cena netto: 1250,00 zł
Brutto: 1537,50 zł

Zniżka dla członka Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich lub Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników
Cena netto: 1125,00 zł
Cena brutto: Brutto 1383,75 zł

Zapisy na kurs przyjmowane są wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy.