Zasady przynależności

Dołącz do nas

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich?

Stowarzyszenie rzeczoznawców Jubilerskich jest organizacja zrzeszającą od 1989 roku osoby pracujące w branży jubilerskiej, jako rzeczoznawcy jubilerscy, właściciele sklepów jubilerskich, właściciele firm zajmujących się obrotem hurtowym biżuterią i kamieniami jubilerskimi, osoby zatrudnione w tych firmach, jak również sympatycy i miłośnicy sztuki jubilerskiej.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich jest organizacją, do której przynależność jest dobrowolna.

Zostań członkiem SRJ w kilku krokach

 1. Zapoznaj się ze Statutem SRJ
 2. Wypełnij deklarację członkowską
 3. Uzyskaj rekomendacje dwóch członków wprowadzających.
 4. Prześlij wypełnioną deklarację na adres biuro@srj.org.pl lub na adres siedziby Stowarzyszenia
 5. Poczekaj na decyzję Zarządu SRJ.

Jeśli nie możesz znaleźć dwóch członków wprowadzających nadeślij deklarację, w której znajdzie się opinia jednego lub nie będzie opinii członka wprowadzającego. W tej sytuacji Zarząd SRJ wyznaczy dwie takie osoby spośród naszych członków, zbiorą niezbędne informacje na Twój temat Złożona deklaracja będzie podstawą do rozpatrzenia wniosku i podjęcia decyzji przez Zarząd SRJ o Twojej przynależności.

O przyjęciu w poczet członków zostaniesz poinformowany na piśmie. Po dostarczeniu swego zdjęcia otrzymasz imienną legitymacje, potwierdzającą Twoją przynależność do SRJ. Odmowa przyjęcia w poczet członków jest udzielona na piśmie, łącznie z podaniem powodu odmowy przyjęcia w poczet członków.

Składka członka zwyczajnego wynosi 300,00 złotych rocznie

Od momentu przyjęcia w poczet członków i wpłacenie wpisowego w wysokości 200 zł możesz brać czynny udział w życiu stowarzyszenia, to znaczy masz prawo:

 • wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia w trakcie udziału w Walnych Zebraniach Członków oraz brać udział w głosowaniach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 • składać wnioski i postulaty do Zarządu i na Walnych Zebraniach,
 • zwracać się do wszystkich organów Stowarzyszenia o pomoc w ochronie swoich praw i interesów,
 • korzystać z zaplecza technicznego Stowarzyszenia, a także z porad, informacji i pomocy zawodowej,
 • nosić odznakę Stowarzyszenia.

Masz również obowiązki, z których powinieneś się wywiązywać.
Jesteś zobowiązany do:

 • stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • terminowego opłacania składek i świadczeń ustalonych przez Walne Zebranie
 • godnego reprezentowania Stowarzyszenia w pracy zawodowej i działalności społecznej
 • aktywnego popierania Stowarzyszenia w jego działalności statutowej

Jeśli przeczytałeś powyższe zasady i odpowiada Ci to, co przeczytałeś,

złóż deklarację i …..

Witamy w gronie naszych członków!