Aktualności

Unieważnienie pieczątki Rzeczoznawcy o numerze 177

UNIEWAŻNIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich unieważnia pieczątkę rzeczoznawcy o numerze 177.
Wszystkie dokumenty opatrzone pieczątką z tym numerem nie mają wartości formalnej.

Powodem unieważnienia jest zaginięcie przesyłki na drodze pocztowej.