Aktualności

Kurs podstawy oceny diamentów oszlifowanych

W dniu 05-11-2022r. w Warszawie w siedzibie SRJ rozpoczęła się kolejna edycja kursu: Podstawy oceny diamentów oszlifowanych. .

Pierwszy dzień upłynął uczestnikom na zajęciach z teorii powstawania diamentów, omówieniu optyki, CIBIO barwy kamieni, ich właściwości fizycznych i chemicznych oraz proporcji i symetrii.
Następnie kursanci zaczęli badania diamentów w praktyce ucząc się określania proporcji i symetrii w szlifie.
Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych terminach wymienionego kursu, dalsze relacje ze szkolenia będą
ukazywały się na bieżąco.

-W drugim dniu kursu do wiedzy przyswojonej dzień wcześniej doszłedl obszerny i trudny temat jakim jest skala czystości oraz określanie jej w praktyce . To był ciezki dzień dla uczestników gdyż oprócz obszernej teorii musieli wdrozyc w praktyce …