Aktualności

Zebranie Zarządu Warszawa 09.2022

Szanowni Państwo,

30.09.2022r. odbyło się pierwsze zebranie Zarządu SRJ w nowym
składzie.

Poniżej wymieniono omawiane tematy:

– relacja z przygotowań i przebiegu targów Gold Expo,

– relacja z przebiegu kursu „Badanie wyrobów z metali szlachetnych”,

– stan przygotowań do kursu doskonalącego HRD D-5,

– ustalenie zadań w ramach obsługi strony internetowej, mediów
społecznościowych i czasopisma Zegarki i Biżuteria,

– stan naboru na kursy SRJ,

– stan rejestracji w KRS,

– omówienie sposobów publikacji cennika SRJ,

– proces dodawania nowych członków do grupy SRJ na Facebooku,

– prowadzenie księgowości SRJ,

– przyjęcie nowych członków na podstawie złożonych deklaracji,

– dyskusja nad zmianą sposobu wyszukiwania rzeczoznawców na stronie SRJ,

– próba nawiązania współpracy z Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu,

– próba ponownego wywieszenia plakatów promujących SRJ w Urzędach
Probierczych.

Z wyrazami szacunku
Zarząd SRJ