Aktualności

Odbył się kurs „Badanie Metali Szlachetnych”

W dniach 23-25 września 2022 roku Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich
przeprowadziło kolejną edycję kursu „Badanie Metali Szlachetnych”.
W szkoleniu wzięło udział 8 osób.
Kurs ten przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zajmujących się skupem metali
szlachetnych, ale także dla osób chcących bliżej zapoznać się z prawidłową terminologią i
nazewnictwem z zakresu probiernictwa w Polsce oraz na świecie.
Słuchaczom zostały przedstawione wiadomości o przepisach probierczych w Europie i w krajach
poza europejskich, o zasadach cechowania i oznaczania wyrobów jubilerskich cechownikami
informującymi o próbach metali, z których wykonano wyroby jubilerskie, o nowoczesnych i
tradycyjnych metodach badania metali szlachetnych oraz podstawy wiadomości o monetach
złotych.
W otrzymanych materiałach szkoleniowych zawarto wykaz historycznych, polskich cech
probierczych, a także pełny zakres informacji o cechach probierczych europejskich państw –
sygnatariuszy konwencji o badaniu i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych.
Znaczną ilość czasu poświęcono na ćwiczenia praktyczne z zakresu badania metali szlachetnych
metodą kamienia, iglic i cieczy probierczych – najczęściej stosowaną w polskich Urzędach
Probierczych.
Obustronna satysfakcja z kursu była tym większa, że wszyscy słuchacze z pasją słuchali
teorii i z zapałem zajmowali się ćwiczeniami praktycznymi. Zadawano wiele pytań wskazujących
na żywe zainteresowanie tematyką i zakresem kursu.
Wszyscy uczestnicy zaliczyli egzamin, zarówno praktyczny, jak i teoretyczny podchodząc
bardzo poważnie do tematyki szkolenia.
Szkolenie prowadził Tomasz Kłoczewiak, długoletni Ekspert Wyrobów Jubilerskich
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich
Poniżej publikujemy pamiątkowe zdjęcie oraz listę uczestników szkolenia: